logo vlti

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut
Conscienceplein 12
8820 Torhout
Tel. 050 23 15 14
Fax 050 23 15 24
vlti@sint-rembert.be

Koop wat kleur voor in je tuin tijdens onze bloemendag!

Wist je dat wij ook een facebookpagina hebben? Like ons, en blijf steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school.

Een ruim aanbod verse groenten en sierplanten.
Voor aanbod zie VERKOOP SERRE

 

pedagogisch project

Ons project

Onze school stelt zich tot doel de leerlingen te begeleiden in hun groei naar jonge volwassenen door hen kwaliteitsvol onderwijs en een degelijke opvoeding aan te bieden. 

Deze opdracht vinden we terug in het tienpuntenprogramma van de scholengemeenschap Houtland (zie link onderaan homepagina).

We staan borg voor kwaliteitsvol onderwijs dankzij:

  • vakbekwame en gemotiveerde leerkrachten die zich inzetten om nieuwe technologieën, vaardigheden en inzichten over te brengen
  • goed uitgeruste en moderne lokalen, labo’s en werkplaatsen (serres, loods, schoolhoeve, hippisch centrum)
  • een ruim aanbod van praktijkervaring niet enkel via de praktijklessen, maar ook via stages, werkplekleren, bedrijfsbezoeken, sprekers in de klas

We streven naar een degelijke opvoeding door:

  • algemeen menselijke waarden (rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect,…) naar voor te schuiven en de leerlingen verantwoordelijkheidszin bij te brengen in samenwerking met de ouders
  • oog te hebben voor socio-emotionele noden en daarop in te spelen in samenwerking met het CLB en de leerlingenbegeleiding van de school
  • de levensopvatting “een gezonde geest in een gezond lichaam” steeds voor ogen te houden
  • extra kansen te geven aan leerlingen met leerstoornissen of met een beperking via GON begeleiding, GOK- en zorgbeleid (GON = geïntegreerd onderwijs, GOK = gelijke onderwijskansen)
  • in de leerlingenraad leerlingen inspraak te geven en te luisteren naar hun haalbare wensen
  • leerlingen in contact te brengen met andere culturen en gemeenschappen via binnen- en buitenlandse stages en uitwisselingsprogramma’s.