logo vlti

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut
Conscienceplein 12
8820 Torhout
Tel. 050 23 15 14
Fax 050 23 15 24
vlti@sint-rembert.be

Koop wat kleur voor in je tuin tijdens onze bloemendag!

Wist je dat wij ook een facebookpagina hebben? Like ons, en blijf steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school.

Een ruim aanbod verse groenten en sierplanten.
Voor aanbod zie VERKOOP SERRE

 

landbouw

LEERLINGENPROFIEL Plant-, Dier- en Milieutechnieken 2de graad TSO, optie LANDBOUW

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling leert de basisbeginselen van groei, ontwikkeling en verzorging van planten en dieren. Hijbestudeert de inwendige en uitwendige bouw van planten en dieren.
De leerling leert planten en dieren herkennen en benoemen.
De leerling leert diergedragingen observeren en afleiden hoe ze die moeten hanteren.
De leerling leert aan de hand van milieustudie welke invloed bodem en klimaat hebben op de groei en ontwikkelingsprocessen van planten en dieren.

Wat na deze studierichting?

Meest voor de hand liggend:

 • 3de graad tso Dier- en landbouwtechnische wetenschappen;
 • 3de graad tso Natuur- en groentechnische wetenschappen;
 • 3de graad tso Planttechnische wetenschappen.

Leerlingen die meer praktisch aangelegd zijn, kunnen doorstromen naar:

 • 3de graad bso Landbouw;
 • 3de graad bso Paardrijden en –verzorgen;
 • 3de graad bso Tuinbouw en groenvoorziening.

LESSENTABEL 2de graad TSO Plant-, dier- en milieutechnieken

LEERLINGENPROFIEL Plant, Dier en Milieu 2de graad BSO, optie LANDBOUW

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling leert de basisbeginselen van groei, ontwikkeling en verzorging van planten en dieren.
Hij bestudeert de inwendige en uitwendige bouw van planten en dieren.
De leerling leert planten en dieren herkennen en benoemen.
De leerling leert diergedragingen observeren en afleiden hoe ze die moeten hanteren.
De leerling leert aan de hand van milieustudie welke invloed bodem, klimaat en andere
omgevingsfactoren hebben op de groei en ontwikkelingsprocessen van planten en dieren.

Wat na deze studierichting?

De meest voor de hand liggende vervolgopleidingen zijn de richtingen van de derde graad bso binnen
het studiegebied Land- en tuinbouw: Landbouw, Paardrijden en -verzorgen of Tuinbouw en groenvoorziening.

LESSENTABEL 2de graad BSO plant, dier en milieu

Dier en landbouwtechnische wetenschappen: melkveehouderij, vleesveehouderij, varkenshouderij, kleinvee, akkerbouw en voederwinning

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling leert over voederwinning, wat dieren eten, hoe ze gevoederd worden, hoe dieren
moeten verzorgd en vermeerderd en gehuisvest worden (in verschillende omstandigheden), welke ziektes en gebreken dieren kunnen krijgen en hoe men dat kan zien.
Hiervoor krijgt hij een sterke wetenschappelijke basis.
Na enige ervaring moet de leerling in staat zijn om zelfstandig een bedrijf, of een zaak in verband met dieren of akkerbouw te leiden en over de juiste ondernemersvaardigheden beschikken.

Wat na deze studierichting?

De leerling kan doorstromen naar een professionele bachelor in de Agro- en biotechnologie.
De leerling die niet wenst verder te studeren, kan gaan werken als:

 • Zelfstandig ondernemer in de intensieve veehouderij, akkerbouwteelten, landbouwmechanisatie,veehandelaar, handelaar in veevoeders, uitbater van dierenspeciaalzaak, dierenfokkerij e.a.
 • Technisch medewerker bij bedrijven gespecialiseerd in de verkoop en de verwerking van landbouwproducten of toelevering van grondstoffen zoals KI-centra, in firma’s die zaaizaad- en plantgoed verkopen, melkerijen, slachterijen, in dierenspeciaalzaken, bij distributiebedrijven van voedingsmiddelen voor dieren en benodigdheden voor de verzorging van dieren,
 • Leidinggevende medewerker bij openbare diensten: proefcentra, melkcontrole, controlemechanismen, bedrijfsvoorlichting e.a.
 • Bedrijfsverzorger aangesloten bij erkende organisaties.

LESSENTABEL 3de graad TSO Dier en Landbouwtechnische wetenschappen

Landbouw: melkveehouderij, vleesveehouderij, varkenshouderij, kleinvee, akkerbouw en voederwinning

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling leert landbouwdieren voederen, verzorgen, huisvesten, fokken, selecteren en er op een sociaal, economisch en ecologisch aanvaardbare manier mee omgaan en produceren.
Verder leert hij ruwvoeder- akkerbouwgewassen, graangewassen, aardappelen, bieten, openluchtgroenten e.a.) onder begeleiding verzorgen, verwerken en commercialiseren.
Hij leert machines die courant worden aangewend binnen een doorsnee landbouwbedrijf bedienen, controleren, afstellen en onderhouden. Hij verwerft rijvaardigheid en bekwaamheid om allerleilandbouwvoertuigen en -machines te besturen binnen de wettelijke voorzieningen zowel op de openbare weg als op privéterreinen.

Wat na deze studierichting?

De leerling kan direct gaan werken als bedrijfsverzorger op landbouwbedrijven.
De leerling kan zich echter ook nog verder specialiseren in een derde leerjaar van de derde graad bso “Veehouderij en landbouwtechnieken” om zo zijn tewerkstellingskansen te verhogen.

LESSENTABEL 3de graad BSO Landbouw

ZEVENDE SPECIALISATIEJAAR:  Veehouderij en  landbouwteelten

Het logisch vervolgonderwijs na het tweede leerjaar van de derde graad BSO landbouw is een specialisatiejaar. Meest voor de hand liggende specialisatiejaar is:
Veehouderij en landbouwteelten.

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling leert:

 • zelfstandig een teeltplanning opstellen, realiseren en akkerbouwproducten commercialiseren binnen het wettelijk kader;
 • landbouwmachines en -installaties bedienen en de werking ervan controleren in functie van de klimaat- en/of teelteisen;
 • de noodzakelijke bedrijfsadministratie voor een land- of tuinbouwonderneming bijhouden en bedrijfscommunicatie uitvoeren;
 • de dagelijkse activiteiten op een landbouwbedrijf zelfstandig organiseren en uitvoeren;
 • de verzorging van landbouwhuisdieren plannen, voorbereiden, zelfstandig uitvoeren en rapporteren.

Wat na deze studierichting?

Na het beëindigen van het specialisatiejaar stroomt de leerling door naar de arbeidsmarkt als:

 • zelfstandig ondernemer in de intensieve veehouderij, akkerbouwteelten, landbouwmechanisatie, veehandelaar, handelaar in veevoeders e.a.;
 • technisch medewerker bij bedrijven gespecialiseerd in de verkoop en de verwerking van landbouwproducten of toelevering van grondstoffen zoals: KI-centra, firma’s die zaaizaden en plantgoed verkopen, melkerijen, slachterijen, veevoederbedrijven;
 • leidinggevende medewerker bij openbare diensten: proefcentra, melkcontrole, controlemechanismen e.a.
 • bedrijfsverzorger, aangesloten bij erkende organisaties: voor een korte of langere periode bedrijfsleiders vervangen die ziek zijn of periodiek niet in staat zijn het bedrijf te runnen of bij
  bedrijven die tegenslagen kennen.

Praktijk op de schoolhoeve het Lindenhof, aanleren basistechnieken vleesvee, varkenshouderij, werkplekleren, binnen- en buitenlandse stages, bedrijfsbezoeken in binnen- en buitenland.

LESSENTABEL 7 BSO Veehouderij en Landbouwteelten