logo vlti

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut
Conscienceplein 12
8820 Torhout
Tel. 050 23 15 14
Fax 050 23 15 24
vlti@sint-rembert.be

Koop wat kleur voor in je tuin tijdens onze bloemendag!

Wist je dat wij ook een facebookpagina hebben? Like ons, en blijf steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school.

Een ruim aanbod verse groenten en sierplanten.
Voor aanbod zie VERKOOP SERRE

 

praktische info

Schoolbrochure en lessentabellen schooljaar 2016-2017, klik hier

 

Algemeen reglement Scholengroep St- Rembert

Start van het schooljaar
Inlichtingen voor het begin van het schooljaar worden per brief meegedeeld, hetzij bij de inschrijving zelf, hetzij per post. 
Leerlingen die al op school waren, krijgen die brief op het einde van het schooljaar mee. De ouders wachten best met alle aankopen van schoolgerei tot de leerlingen precieze richtlijnen gekregen hebben. Op die manier kunnen nutteloze uitgaven voorkomen worden. Tekengerei, mappen, cursusbladen en andere schoolspullen kunnen in de gewone handelszaken aangeschaft worden. De schoolagenda en het gympak moeten op school gekocht worden.
 
Leerboeken
Elk jaar, in juni, wordt voor elke studierichting een boekenlijst gemaakt met de kostprijs van de nieuwe boeken en een redelijke tweedehandsprijs. 
Zo kan men op de boekenbeurs eind juni tweedehandsboeken kopen of bij inschrijving nieuwe boeken bestellen. 
Deze worden eind augustus afgehaald.
 
Kledij en voorkomen 
Je komt steeds sober, net en voornaam gekleed naar school, zoals het jonge mensen past. 
Te opvallende kledij bevordert de studiesfeer niet. 
Fantasie- en vrijetijdskledij horen niet op school. 
Sportkledij kan enkel tijdens de lessen L.O. en sportbeoefening.
Shirt en broekje koop je op school. 
In bepaalde richtingen wordt werkkledij (van de school) gedragen.
Goede raad: losse kledingstukken en voorwerpen kan je best naamtekenen.
 
Kastjes
Leerlingen die het wensen kunnen voor de duur van een schooljaar een persoonlijk kastje huren voor  € 22,50 (2017-2018).
Dagindeling
08.30 uur – 10.10 uur: 2 lessen
10.10 uur – 10.25 uur: pauze
10.25 uur – 12.05 uur: 2 lessen (op woensdag: 10.20 - 12.00 uur)
 
12.05 uur – 13.15 uur: middagpauze
 
13.15 uur – 14.55 uur: 2 lessen
14.55 uur – 15.10 uur: pauze
15.10 uur – 16.50 uur: 2 lessen
 
Voor alle leerlingen van de 2de graad eindigen de lessen op donderdag en vrijdag om 16 uur.
Voor de leerlingen van de 3de graad, 5de en 6de jaren, Biotechnische wetenschappen, Techniek-wetenschappen,
Chemie en Paardrijden en verzorgen, eindigen de lessen eveneens op donderdag en vrijdag om 16 uur.

Voor de leerlingen van het 5de en 6de jaar BSO Landbouw en Tuinbouw en groenvoorziening eindigen de lessen op donderdag om 14.55 uur.
Op vrijdag gaan de leerlingen op stage.

Voor de andere richtingen in de 3de graad wordt, naast de voorziene 34 lesuren, het vak Bedrijfseconomie (2 lesuren) facultatief aangeboden.
Voor deze leerlingen van de 3de graad geldt het volgende:
 
5de en 6de jaar TSO Planttechnische wetenschappen en Dier- en landbouwtechnische wetenschappen: de lessen eindigen op donderdag of op vrijdag om 14.55 uur voor wie geen bedrijfseconomie volgt.
7de jaar BSO Tuinaanleg en onderhoud en Veehouderij en landbouwteelten: de lessen eindigen op donderdagmiddag voor wie geen bedrijfsbeheer volgt.
7de jaar BSO Manegehouder-rijmeester: de lessen eindigen op vrijdag om 14.55 uur voor wie geen bedrijfsbeheer volgt.
 

Avondstudie
Leerlingen die dit wensen kunnen avondstudie volgen 
-op maandag en dinsdag van 17.10 uur tot 18 uur of 18.50 uur al naargelang de keuze van de ouders
-op donderdag van 16.20 uur tot 17.10 of  18 uur al naargelang de keuze van de ouders. 

De avondstudie is falcultatief en kost € 30.00 per ingeschreven schooljaar.

Eten op school
Voor het middagmaal zijn er drie mogelijkheden:

Je kan een volle maaltijd nemen (soep, hoofdschotel en dessert of koude schotel) door een traiteur ter plaatse klaargemaakt. 
Kostprijs 2017 - 2018: € 5,25 per maaltijd.

Je kan je picknick meebrengen (en eventueel drank kopen op school) en je middagmaal in een aparte zaal nemen.

Het gebruik van de boterhamrefter kost € 3 per trimester.

Voor wie avondstudie volgt, is er mogelijkheid om na de les een vieruurtje te nemen. (kostprijs: € 1,00 per keer)

BIJVOEGSEL schoolreglement VLTI

Openbaar vervoer

De school is ideaal gelegen aan het station van Torhout en de busparking.

Er is een goede spoorverbinding via de spoorlijn Kortrijk-Brugge. Het station bevindt zich schuin tegenover de schoolpoort. In Lichtervelde is een vlotte aansluiting met de spoorlijn Gent-Adinkerke. Uurregeling vind je in onderstaande tabel terug.

De lijnbussen met halte aan het station te Torhout zijn weerggegeven in onderstaande tabel.

Info openbaar vervoer, klik hier