logo vlti

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut
Conscienceplein 12
8820 Torhout
Tel. 050 23 15 14
Fax 050 23 15 24
vlti@sint-rembert.be

Koop wat kleur voor in je tuin tijdens onze bloemendag!

Wist je dat wij ook een facebookpagina hebben? Like ons, en blijf steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school.

Een ruim aanbod verse groenten en sierplanten.
Voor aanbod zie VERKOOP SERRE

 

schoolraad

DE SCHOOLRAAD : het officiële participatieorgaan  in de school

Sedert 1 april 2005 zijn alle vrije scholen in Vlaanderen  verplicht om een schoolraad op te richten.  De Inrichtende Macht draagt de verantwoordelijkheid voor de oprichting ervan.

De schoolraad van Campus Zuid (Technisch Instituut Sint-Vincentius en Vrij Land- en Tuinbouwinstituut samen bestaat uit vertegenwoordigers van vier geledingen: de ouders, het schoolpersoneel, de lokale gemeenschap en de leerlingen.

De schoolraad kan alle informatie opvragen bij de school en documenten inkijken die nodig zijn bij het uitoefenen van het advies en overlegbevoegdheid van de raad.

TAKEN VAN DE SCHOOLRAAD

De schoolraad mag vrijblijvend advies geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.

Daarnaast is de schoolraad volgens het participatiedecreet verplicht om de school te adviseren over onderstaande onderwerpen:

 •             bepaling van de directeur
 •             het studie-aanbod    
 •             het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties
 •             opstapplaatsen en busbegeleiding van het door de IM aangeboden vervoer
 •             het beleid inzake experimenten en projecten
 •             de vaststelling van het nascholingsbeleid

De Inrichtende Macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de schoolraad.

De Inrichtende Macht overlegt met de schoolraad over onderstaande onderwerpen:

 •             opstellen en wijzigen van het schoolreglement
 •             opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen
 •             opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan
 •             vaststelling en wijziging van het beleidsplan
 •             beslissingen inzake jaarplanning van extra-murosactiviteiten en parascolaire activiteiten
 •             beslissingen inzake infrastructuurwerken
 •             vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren-leraar en punten
 •             het bepalen van de duur van de stage-activiteiten

De schoolraad komt 3 à 4 maal per schooljaar bijéén.

SAMENSTELLING SCHOOLRAAD CAMPUS ZUID

Voorzitter:   Ronny Aernoudt

Secretaris:  Elien Jaques

Leden:         

* Directie: An Quaghebeur, Hilde Maertens, Nathalie Vanderiviere

* Personeel: Mieke Astaes, Antoon Segaert, Ronny Aernoudt, Elien Jaques

* Lokale gemeenschap: Luc Lataire, Jan Clyncke, Marc Vanderbrigghe, Corina Gekiere

* Ouders: Kristien Demeulenaere

* Leerlingen: Justine Verstraete, Aaron Vandenhende, Louise Seynaeve, Glenn Vandierendonck