logo vlti

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut
Conscienceplein 12
8820 Torhout
Tel. 050 23 15 14
Fax 050 23 15 24
vlti@sint-rembert.be

Koop wat kleur voor in je tuin tijdens onze bloemendag!

Wist je dat wij ook een facebookpagina hebben? Like ons, en blijf steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school.

Een ruim aanbod verse groenten en sierplanten.
Voor aanbod zie VERKOOP SERRE

 

clb

Centrum voor Leerlingenbegeleiding  (CLB)

Afbeeldingsresultaat voor clb torhout

 

website: http://www.clbtorhout.be   

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) ondersteunt leerlingen, ouders en leerkrachten in de scholen van het werkgebied. Het doet dat op vier domeinen: de onderwijsloopbaan van leerlingen, hun leerproces, hun psychosociaal welbevinden en preventieve gezondheidszorg. 

CLB-medewerkers doen onderzoek, verstrekken informatie en advies en begeleiden op vraag van leerlingen en ouders. Deze taken realiseren ze in multidisciplinaire teams (artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen) en, waar nodig, in samenwerking met externe diensten.  

Elke CLB-begeleiding start vanuit een concrete hulpvraag. Enkel bij de (wettelijk verplichte) medische onderzoeken en vaccinaties, bij besmettelijke ziektes en bij leerplichtproblemen werkt het CLB niet vraaggestuurd. Deze taken voert het CLB uit in opdracht van de overheid. 

Het CLB heeft ook een belangrijke rol in de toepassing van het M-decreet dat het onderwijs regelt voor leerlingen met functiebeperkingen en/of specifieke onderwijsnoden.    

In samenwerking met de ouders en de school en al wie bij het opvoedingswerk betrokken is, draagt het CLB bij tot de persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. Zo ondersteunt de CLB-medewerker de Cel leerlingenbegeleiding en bepaalde klassenraden voor leerlingen met extra zorgbehoeften, houdt hij/zij contact met de directie en de leerkrachten en geeft hij/zij informatie over onderwijs en scholen. In overleg met de betrokkenen helpt de CLB-begeleider oplossingen of uitwegen zoeken bij vragen over studiekeuze, leermoeilijkheden, emotionele of sociale problemen, gezondheid... Zo nodig verwijst het CLB, steeds in samenspraak, door naar gespecialiseerde hulpdiensten.

Het CLB heeft een onafhankelijke houding tegenover de scholen en tegenover andere diensten uit de gezondheids- en welzijnssector. De medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. De CLB-begeleiding is gratis. 

In het secundair onderwijs hebben CLB-medewerkers vaak begeleidingsgesprekken met de leerlingen zelf. Leerlingen worden doorverwezen naar de CLB-begeleider of maken zelf een afspraak voor een gesprek.  

Leerlingen en ouders kunnen het CLB bereiken tijdens de openingsuren (van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur; op maandag tot 17.30 uur), bij voorkeur na telefonisch contact. 

Men kan de CLB-medewerker ook aanspreken tijdens de permanentiemomenten op school en ook tijdens de oudercontacten is er meestal mogelijkheid om een CLB-medewerker te spreken. 

De CLB-artsen en –verpleegkundigen hebben speciaal aandacht voor de groei en de lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen, voor hun eventuele gezondheidsproblemen, voor een gezonde levenswijze van de jongeren en voor de kwaliteit van het schoolmilieu. De medische onderzoeken vinden plaats in het 1e en in het 3e jaar van het secundair onderwijs. Deze onderzoeken zijn bij wet verplicht. Er is enkel verzet mogelijk tegen de arts die het onderzoek uitvoert. 

Als een leerling nieuw is op school, dan is het mogelijk dat de leerling ook nieuw is voor het begeleidend CLB. In het kader van de continuïteit van de begeleiding is het belangrijk dat het nieuwe CLB (Vrij CLB Torhout) het CLB-dossier kan opvragen bij het vorige CLB. Het besluit van de Vlaamse regering van 08.06.2001 bepaalt dat, als een leerling zich in een nieuwe school inschrijft, het begeleidend CLB van de vorige school verplicht is het dossier van deze leerling op te sturen naar het nieuwe CLB. Dit dossier bevat alle gegevens van deze leerling die op het centrum aanwezig zijn. Als men niet akkoord gaat met de overdracht van de dossiergegevens naar het nieuwe CLB, dan kan men daartegen verzet aantekenen. Men heeft 10 dagen de tijd om geldig verzet aan te tekenen bij de directeur van het vorige CLB (te rekenen vanaf de inschrijving in de nieuwe school).

Voor een leerling jonger dan 12 jaar dient dit door de ouders te gebeuren; leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zelf verzet aantekenen. In geval van verzet zal het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens verzenden naar het nieuwe CLB (met name de medische gegevens en de gegevens met betrekking tot leerplichtbegeleiding), samen met een kopie van het verzet. Indien men geen verzet wenst aan te tekenen tegen de overdracht van het CLB-dossier hoeft men niets te doen.  Alle CLB-dossiers worden tot 10 jaar na het laatste contact op het CLB bewaard.

  De CLB-medewerkers voor de scholengroep Sint-Rembert zijn:

Paramedische discipline                Psycho-pedagogische discipline  Sociale discipline

Frank Baelde                                     Barbara Lambert                               Inge Pype

Hilde Samoy                                      Hanne Casteleyn                               Pascale Van Camp

                                                           Ulrich Develter

CLB-artsen                                       Ilse Fierens

Mieke Vuylsteke                                Dries Roelandts

Ria Wouters                                       André Nuytemans

                                                           

Contactpersoon per school:

Middenschool Torhout                              Ulrich Develter en André Nuytemans

Middenschool Lichtervelde                       Ulrich Develter

Sint-Jozefsinstituut – College 2de graad   Ulrich Develter

Sint-Jozefsinstituut – College 3de graad   Ulrich Develter

Vrij Technisch Instituut Sint Aloysius      Hanne Casteleyn en Barbara Lambert

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut          Barbara Lambert

Sint Martinusinstituut Koekelare               Inge Pype

Spes Nostra Instituut Zedelgem                 Barbara Lambert

Sint-Vincentiusinstituut                              Inge Pype

        

Afbeeldingsresultaat voor clb torhout

Vrij CLB Torhout
  Papebrugstraat 8
8820 Torhout
050 23 15 17
algemeen@clbtorhout.be
http://www.clbtorhout.be/